VAFTİZ ÖYKÜSÜ

Hristiyanlığın temel vurgusu, günahların sonucu olarak Tanrı ile bozulmuş olan ilişkilerin, İsa Mesih’in çarmıh üzerindeki kefareti ile onarılması, barışın sağlanması ve günaha olan köleliğin sona erdirilmesidir ve vaftiz bu inancın en önemli dışavurumudur.

Gerek kilisenin ambiyansını, gerekse de okunan ilahiler, edilen dualar ile oluşan ruhani havanın büyüsünü bozmadan çok titiz bir şekilde bu merasimi fotoğraf ve video ile kayıt altına alıyoruz.

Zira farklı evrelerden oluşan vaftiz törenlerinde hataya yer yoktur. Fotoğrafçınızın, hangi evre de neler yapıldığını iyi bilmesi ve buna hazır olması gerekir. Tam anlamıyla tecrübe gerektiren bir çekim hizmetidir.

 

Bu yüzden fotoğrafçınızı seçerken mutlaka daha önce kilisede çekim yapıp yapmadığını sormakta yarar vardır.